Jeśli masz od 18 do 65 lat, ważysz ponad 50 kilogramów, dobrze się czujesz - najprawdopodobniej możesz zostać honorowym krwiodawcą. Oddawanie krwi wraz z badaniem trwa około godziny. Krwiodawcom przysługuje dzień wolny od pracy, a w ramach posiłku regeneracyjnego dostaje osiem tabliczek czekolady.

Krew i jej składniki podawane są głównie osobom, które utraciły własną krew w wyniku wypadku albo operacji, osobom z zaburzeniami krzepnięcia, po oparzeniach i urazach, a także pacjentom z chorobami rozrostowymi i nowotworami, w trakcie i po chemioterapii. Krew ratuje życie, a nie da się jej wyprodukować.

Gdzie można oddać krew

Krew można oddawać w regionalnych centrach krwiodawstwa (RCKiK) i ich oddziałach, które często działają przy szpitalach i przychodniach. RCKiK organizują również akcje w terenie – stałe, np. co tydzień w określonej placówce medycznej lub okazjonalne, w przychodniach, a także w urzędach, firmach itp.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl