Kodeks Etyki Lekarskiej to zbiór norm, jakimi powinien kierować się każdy lekarz i lekarz dentysta. Zawiera zasady dotyczące postępowania lekarza wobec pacjenta, wzajemnych relacji między lekarzami a także eksperymentów biomedycznych.

Zasady etyki lekarskiej obowiązujące w Europie i niektórych innych krajach wywodzą się od praw spisanych przez greckiego lekarza Hipokratesa w V w. p.n.e.

Przysięga Hipokratesa

Absolwenci akademii medycznych w Polsce do dziś składają tzw. przysięgę Hipokratesa, czyli przyrzeczenie lekarskie, które znajduje się we wstępie do Kodeksu.

Lekarze przyrzekają m.in. "służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu, przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc (...), nie nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego, strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, a do kolegów lekarzy odnosić się z należną im życzliwością, nie podważając zaufania do nich, jednak postępując bezstronnie i mając na względzie dobro chorych, stale poszerzać swą wiedzę lekarską".

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl