W 2011 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę przeciwko podrabianym lekom. Ma ona zapobiegać sprzedaży podrabianych medykamentów. W 2011 r. szacowano, że aż 1 proc. leków na rynku europejskim to podróbki.

Dyrektywa wprowadziła obowiązujące w całej UE środki bezpieczeństwa, by w ramach legalnej dystrybucji sprzedawane były tylko leki wysokiej jakości. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem tej dyrektywy do polskiego prawa.

Bezpiecznie także przez Internet

Dyrektywa obejmuje także internetową sprzedaż lekarstw - główną drogę, którą na rynek dostają się podrabiane medykamenty.

Stanowi ona, że w krajach, w których dozwolone są apteki internetowe, muszą one ubiegać się o pozwolenie na sprzedaż leków. Dlatego na stronach internetowych aptek musi znajdować się specjalne logo, które ułatwia nabywcom stwierdzenie, czy jest ona powiązana z apteką mającą stosowne pozwolenie.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl