Choroby mózgu przybrały rozmiary epidemii, cierpi na nie co trzeci Europejczyk. Występują głównie u ludzi po 65. roku życia, ale są ogromnym obciążeniem dla całego społeczeństwa. Niektóre z nich występują również u ludzi młodych.

Choroby mózgu to nie tylko padaczka, udar mózgu, choroba Parkinsona oraz choroba Alzheimera, o której mówi się w ostatnich latach najwięcej. Do schorzeń mózgu zaliczane są również stwardnienie rozsiane, depresja, schizofrenia, zaburzenia lękowe, ADHD i uzależnienia, które są coraz większym wyzwaniem dla opieki medycznej.

Wśród ludzi młodych występują głównie migreny, padaczka, depresje i schizofrenia, choroba najczęściej wykrywana u osób przed 30. rokiem życia. Z powodu migren cierpi 9 proc. Polaków, czyli 2,7 mln osób.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl