Rolnictwo ekologiczne w Polsce stale się rozwija, o czym świadczy rosnąca liczba certyfikowanych gospodarstw oraz powierzchnia upraw użytkowanych zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym. Trudno jednak odpowiedzieć wprost, czy produkty ekologiczne są zdrowsze.

W latach 2003-2012 powierzchnia użytków ekologicznych wzrosła jedenastokrotnie i obecnie stanowi ok. 3,4 proc. całej powierzchni użytkowanej rolniczo w Polsce. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na koniec grudnia 2012 r. powierzchnia upraw ekologicznych w Polsce wynosiła prawie 662 tys. hektarów - o 10 proc. więcej niż rok wcześniej. Kontrolą jednostek certyfikujących objętych było 26,5 tys. producentów.

Ekologia regulowana prawem

Zasady produkcji ekologicznej reguluje rozporządzenie Rady Unii Europejskiej z 2007 r. Produkcja ekologiczna jest w nim zdefiniowana jako system zarządzania gospodarstwem i produkcji żywności łączący m.in. najkorzystniejsze dla środowiska praktyki z metodą produkcji odpowiadającą konsumentom preferującym wyroby wytwarzane przy użyciu naturalnych substancji i procesów.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl