Telemedycyna swoją popularność zyskała szczególnie w czasach pandemii, ale cieszy się zainteresowaniem nie tylko w związku z obawą o infekcje wirusowe. Jest również szybka i wygodna dla pacjenta. Efektem konsultacji z lekarzem na odległość może być między innymi zwolnienie lekarskie online – czy faktycznie to rozwiązanie jest legalne?

Elektroniczne zwolnienie lekarskie przez Internet – legalność

Prawo do wystawiania zwolnień lekarskich mają lekarze, specjaliści i nawet dentyści, którzy uzyskali od ZUS specjalne upoważnienie. Nie ma tu znaczenia rodzaj ich praktyki (NFZ, prywatna) czy też forma kontaktu z pacjentem. Oznacza to, że w uzasadnionych przypadkach również po zdalnych konsultacjach lekarskich można legalnie otrzymać zwolnienie lekarskie online. Każdorazowo jednak decyzję o zasadności wystawienia L4 danej osobie podejmuje lekarz, biorąc pod uwagę informacje zebrane w wywiadzie.

L4 przysługuje osobom objętym przez stosowny czas ubezpieczeniem chorobowym. Okres karencji w przypadku osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo jest nieco krótszy od tego, który dotyczy osób zgłaszających się na ubezpieczenie chorobowe dobrowolnie. By móc skorzystać z L4, trzeba dodatkowo mieć jeszcze do dyspozycji niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przysługujące dni zwolnienia. Otrzymane L4 od lekarza usprawiedliwia nieobecność w pracy i uprawnia do pobierania świadczenia zdrowotnego.

Jak dostać zwolnienie lekarskie przez Internet?

Elektroniczne zwolnienie lekarskie wystawiane przez internet jest opcją legalną, o ile zgłosimy się do prawnie działającego podmiotu medycznego. Jak uzyskać zwolnienie lekarskie online, by mieć pewność, że nie zostaniemy oszukani? Przede wszystkim wcześniej warto sprawdzić, czy na stronie znajduje się numer podmiotu medycznego, potwierdzający prawo do świadczenia usług medycznych – posiada go np. Nasza Recepta: https://naszarecepta.pl/e-recepta/zwolnienie-lekarskie-l4/. Jak dostać zwolnienie lekarskie za pośrednictwem takich stron? Zazwyczaj procedura opiera się na uzupełnieniu przez pacjenta przygotowanego formularza medycznego, który to następnie analizowany jest przez lekarza podejmującego decyzję o zasadności L4.

Strony świadczące konsultacje medyczne przez internet w większości działają prywatnie, co oznacza, że koszt konsultacji z lekarzem pacjent musi pokryć samodzielnie. Jeśli w wywiadzie medycznym lekarz stwierdzi czasową niezdolność ubezpieczonego do pracy, będzie mógł wystawić mu L4. Jak sprawdzić e-zwolnienie uzyskane w ten sposób? Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wystawieniu e-ZLA będzie ono już widoczne w systemie, a dodatkowo automatycznie trafi do ZUS i na konto PUE ZUS pracodawcy.

Zwolnienie lekarskie online – formalności, których należy dopełnić

Zaletą cyfryzacji w ochronie zdrowia jest ułatwienie obiegu dokumentów. Dotychczas to pracownik musiał dostarczać swoje zwolnienie do zakładu pracy, co bywało problematyczne, gdy nie czuł się na siłach. Aktualnie wszystko odbywa się automatycznie, więc nie trzeba się zastanawiać, czy lekarz wysyła zwolnienie lekarskie do ZUS i pracodawcy. W momencie wystawienia L4 dokumenty trafiają we wskazane miejsca. Wyjątkiem jest pracodawca nieposiadający konta PUE ZUS, jednak tych obecnie jest już bardzo mało.

Jeśli ubezpieczony otrzyma zwolnienie lekarskie i wie, że zostało wysłane również do pracodawcy (tzn. jego pracodawca posiada konto PUE ZUS), nie musi dostarczać papierowego L4. Nie zwalnia go to jednak z obowiązku poinformowania pracodawcy o nieobecności w pracy – można to zrobić np. telefonicznie. Jeśli pracodawca nie ma konta PUE ZUS, należy dostarczyć mu otrzymane papierowe zwolnienie w czasie określonym w ustawie.

Możesz ocenić ten artykuł: