Wzywać karetkę należy wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Nie zawsze jednak jesteśmy w stanie ocenić powagę sytuacji. Wtedy możemy zadzwonić na pogotowie i skonsultować się z dyspozytorem – nawet jeśli nie przyjmie wezwania, powie, co robić.

W jakich przypadkach należy dzwonić na pogotowie.

Nagła utrata przytomności

Zawsze jest wskazaniem do wezwania karetki. "Nawet jeśli pacjent po chwili się ocknie i będzie przekonywał, że nic mu nie jest, należy wezwać pogotowie" – podkreśla ratownik pogotowia.

Jeśli utracie przytomności towarzyszą zaburzenia wzroku, mowy, niedowład kończyny lub obu kończyn po tej samej stronie, może to oznaczać udar mózgu. Wówczas chory jak najprędzej powinien trafić do szpitala.

Ból w klatce piersiowej

Nie zawsze oznacza zawał serca, jednak nie należy go lekceważyć. W takiej sytuacji dyspozytor zapyta najprawdopodobniej, jaki to rodzaj bólu – piekący, rozpierający, kłujący, czy promieniuje, w jakim kierunku. Ból promieniujący jest charakterystyczny dla zawału, wtedy jak najszybciej trzeba wezwać karetkę i ograniczyć wysiłek.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl