Programy lekowe to szansa na bezpłatne leczenie niestandardowymi lekami w przypadku ciężkich chorób m.in. onkologicznych. Programy te przeznaczone są dla chorych, u których leczenie dostępnymi lekami nie jest skuteczne. Są odrębnie kontraktowane przez NFZ.

Program lekowy to rodzaj programu zdrowotnego obejmujący stosowanie leku, który nie jest standardowo dostępny w ramach świadczeń gwarantowanych.

W ramach tych programów finansowane jest leczenie wybranych chorób określonymi substancjami leczniczymi. Wykaz substancji, które mogą być stosowane w programach lekowych, określa wykaz ministra zdrowia. Lista aktualizowana jest co dwa miesiące w ramach listy leków refundowanych.

Kogo może objąć program

O włączeniu chorego do programu lekowego i zastosowaniu odpowiedniej terapii, decyduje lekarz prowadzący, zaś rolą Narodowego Funduszu Zdrowia jest finansowanie tych świadczeń.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl