Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, dentysta, pielęgniarka lub higienistka szkolna - to zestaw specjalistów, który sprawuje dziś profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami polskich szkół.

Zasady sprawowania tej opieki określa ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia. Zgodnie z tymi regulacjami lekarz poz i lekarz dentysta są dla uczniów dostępni w gabinetach medycznych, z którymi zawarto stosowną umowę poza szkołą.

Pielęgniarka albo higienistka szkolna pracują natomiast w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, zlokalizowanym na terenie szkoły. Jeśli szkoła takiego gabinetu nie posiada, pielęgniarka powinna być dostępna - podobnie jak lekarz - w zewnętrznej poradni.

Nawet jeśli pielęgniarka pracuje w gabinecie szkolnym, to nie jest pracownikiem szkoły, a jedynie udziela na jej terenie świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl