Udzielić pomocy zawsze, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie ludzkie, zachować tajemnicę lekarską, przestrzegać zasad etyki zawodu - to podstawowe obowiązki lekarzy.

Zgodnie z Ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz ma obowiązek udzielić pomocy medycznej w każdym przypadku, gdy zwłoka mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub pogorszenia stanu zdrowia człowieka.

Udzielanie informacji

Lekarz zobowiązany jest też do udzielenia pacjentowi lub jego pełnomocnikowi przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostyki i leczenia. Musi też poinformować o dających się przewidzieć skutkach zastosowania poszczególnych metod, a także skutkach ich zaniechania, wynikach leczenia i rokowaniom.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl