Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest chorobą, która może prowadzić do ciężkiej niesprawności. Wbrew utrwalonym w społeczeństwie stereotypom jest najczęściej diagnozowana u ludzi młodych i w średnim wieku. Podstawowym warunkiem skutecznego leczenia choroby jest jej wczesne wykrycie.

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą chorobą zapalną dotyczącą tkanki łącznej. Choć przyczyny jej rozwoju nie są do końca poznane zalicza się ją do schorzeń autoimmunologicznych. Oznacza to, że u jej podłoża leży agresja układu odporności wobec komórek i tkanek własnego organizmu.

Szczyt zachorowań na RZS notuje się wśród osób w wieku od 30. do 55. roku życia, czyli w pełni aktywności zawodowej i społecznej. Kobiety cierpią na nią trzy razy częściej niż mężczyźni.

Brak dokładnych danych na temat liczby chorych na RZS w Polsce. Według konsultanta krajowego ds. reumatologii prof. Witolda Tłustochowicza jest ich ok. 220 tys. Liczba ta może być jednak zaniżona, ze względu niedostateczne dane z terenów wiejskich.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl