Dzieci powinny mieć możliwość przebywania w szpitalach z rodzicami – gwarantuje im to "Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu" oraz obowiązujące w Polsce przepisy prawne. Z kolei szpitale mają prawo pobierać opłaty za pobyt rodziców.

– W sytuacjach, gdy naruszane jest prawo dziecka jako pacjenta, rodzice oraz osoby i organizacje sprawujące opiekę nad dziećmi, mogą liczyć na pomoc Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Pacjenta. Pacjent - dziecko jest osobą, która, właśnie z racji wieku, powinna być traktowana przez personel medyczny ze szczególną uwagą i zaangażowaniem – podkreśla w rozmowie RPP Krystyna Barbara Kozłowska.

"Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu"

Prawa dzieci hospitalizowanych reguluje "Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu". Została ona stworzona i przyjęta przez 12 organizacji pozarządowych podczas I Konferencji Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci w Szpitalu (EACH) w 1988 r..

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl