Właściwie przygotowany koń, wykwalifikowany terapeuta, skierowanie od lekarza – to podstawowe warunki do rozpoczęcia hipoterapii. Korzystają z niej np. dzieci ze schorzeniami neurologicznymi, a także dorośli cierpiący na stwardnienie rozsiane.

Według Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego hipoterapia to ukierunkowane działanie terapeutyczne z udziałem specjalnie przygotowanego konia, które służy poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej.

Kiedy stosować hipoterapię

– Najczęściej korzystają z niej dzieci z zespołami neurologicznymi (np. mózgowym porażeniem dziecięcym, wrodzonymi wadami centralnego układu nerwowego) z zespołami ortopedycznymi (wady postawy, wady rozwojowe kończyn), z zespołami genetycznymi (zespół Downa), z niepełnosprawnością intelektualna oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju – mówi prezes Polskiego Towarzystwa Hipoterapii Anna Strumińska.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl