Hospicjum domowe zapewnia opiekę nieuleczanie chorym w ich domach. Jest przeznaczone zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych – z chorobami nowotworowymi, a także innymi, które nie mają szans na wyleczenie. To także forma opieki dla osób w podeszłym wieku.

Domowa opieka paliatywno-hospicyjna jest finansowana przez NFZ. Hospicja domowe często prowadzone są przez organizacje pozarządowe.

Dla kogo hospicjum domowe?

Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej mają na celu uśmierzanie bólu oraz innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych. Świadczenia obejmują także wspomaganie rodzin chorych zarówno w czasie choroby, jak i po śmierci chorego.

Opieka w ramach hospicjum domowego przysługuje pacjentom z chorobami ujętymi w wykazie, który jest załącznikiem do rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl