Pacjentowi w określonych sytuacjach przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, np. do najbliższego szpitala. Można z niego skorzystać na podstawie skierowania od lekarza, od poniedziałku do piątku w godz. 8-18 z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

Czym innym jest transport w ramach systemu ratownictwa medycznego. Obejmuje karetki pogotowia ratunkowego. Karetki pogotowia ratunkowego nie mogą być używane do innych celów, niż ratunkowe. Świadczenia pogotowia ratunkowego są bezpłatne, nawet jeśli wezwanie karetki okazało się nieuzasadnione.

Kiedy można skorzystać z transportu sanitarnego

Jak informuje NFZ, bezpłatny przejazd (i powrót) do najbliższej placówki medycznej - zapewniającej właściwy zakres świadczeń - przysługuje na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Zlecenie może też wystawić specjalista, pod którego opieką przebywa pacjent, lub szpital, w którym się leczy.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl