Wścieklizna to ostra wirusowa choroba ośrodkowego układu nerwowego ssaków. W celu jej zapobieżenia człowiekowi narażonemu na zakażenie, np. pokąsanemu przez dzikie zwierzę, należy jak najszybciej podać szczepionkę.

Do zakażenia człowieka dochodzi wskutek ugryzienia przez zwierzę lub bezpośredni kontakt śluzówek lub uszkodzonej skóry ze śliną zakażonych zwierząt.

Objawy wścieklizny

Po trwającym kilka tygodni okresie inkubacji pojawiają się niespecyficzne objawy, jak bóle głowy, gorączka, niepokój, nudności i podniecenie.

W późniejszym czasie występuje porażenie mięśni i śpiączka. Charakterystycznym objawem wścieklizny u człowieka jest wodowstręt i światłowstręt.

W chwili pojawienia się objawów zwykle jest już zbyt późno na pomoc, dlatego ważne jest jak najwcześniejsze poinformowanie lekarza o pokąsaniu, opluciu lub zadrapaniu przez zwierzę, co do którego nie ma pewności, że nie jest zakażone wirusem lub chore.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl