Po ich zażyciu występuje euforia, mogą też pojawić się halucynacje i stany lękowe. Eksperci ostrzegają: dopalacze mogą doprowadzić do poważnych uszczerbków na zdrowiu, a nawet zagrażać życiu.

Choć dopalacze są w Polsce nielegalne, zdarza się, że są oferowane w internecie jako np. "środki do konserwacji komputerów", "środki czyszczące", "nawozy dla roślinek".

Wpływ dopalaczy na organizm

Z danych Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii wynika, że miejsce kokainy i marihuany zajmują dopalacze, które w większości trafiają do młodzieży. Ok. 5 proc. młodych Europejczyków użyło dopalaczy przynajmniej raz: najwięcej - 16 proc. w Irlandii, i po 10 proc. w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Konsultant krajowy w dziedzinie toksykologii dr Piotr Burda przestrzega, że dopalacze, bezpośrednio po zażyciu, działają silnie na układ nerwowy. Objawia się to stanem euforii i wzmożoną aktywnością psychofizyczną. Występują także halucynacje, stany lękowe oraz zaburzenia świadomości.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl