Pacjent, który podejrzewa, że w jego przypadku leczenie było nieprawidłowe, ma kilka prawnych możliwości, by dochodzić swoich praw. Może to robić przed sądem cywilnym, karnym albo wystąpić do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Jak wyjaśnia mecenas Katarzyna Fortak–Karasińska, w przypadku, gdy doszło do uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, czyli do błędu medycznego, pacjent może dochodzić:

  • zadośćuczynienia - za krzywdę, czyli cierpienia psychiczne;
  • odszkodowania – za koszty, jakie poniósł w związku z leczeniem np. zakup leków, dojazdy, prywatne wizyty lekarskie;
  • renty – np. gdy utracił całkowicie lub częściowo zdolność pracy zarobkowej.

Pacjent w sądzie cywilnym

– Dotychczasowa praktyka pokazuje, że pacjenci najczęściej dochodzą swoich roszczeń w toku postępowania cywilnego, które trwa najdłużej, ale w jego ramach można żądać roszczeń, których górna wysokość nie jest określona prawem – zauważa Fortak-Karasińska.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl