W ramach ubezpieczenia w NFZ pacjentowi przysługuje opieka długoterminowa. Może korzystać ze świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych realizowanych w zakładach stacjonarnych lub w warunkach domowych, a także opieki paliatywno-hospicyjnej.

Zakłady te nie są domami pomocy społecznej, nie mogą więc trafiać tam osoby, u których jedynym wskazaniem jest trudna sytuacja socjalna.

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

Przy kwalifikowaniu chorych do opieki długoterminowej ocenia się ich stan według tzw. skali Barthel, która uwzględnia zapotrzebowanie na opiekę innych osób. Pod uwagę bierze się m.in. zdolność do wykonywania codziennych czynności, takich jak jedzenie, poruszanie się, ubieranie, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety.

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze realizowane są:

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl