Sprawność fizyczną można odzyskać w ramach rehabilitacji prowadzonej w warunkach ambulatoryjnych, domowych, ale także w szpitalu. W uzasadnionych przypadkach Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje pacjentowi kilkutygodniowy pobyt w szpitalnym oddziale rehabilitacyjnym.

Na terapię w szpitalu kierowane są osoby, które wymagają kompleksowej rehabilitacji oraz całodobowej opieki pielęgniarskiej. Skierowanie na rehabilitację w takim oddziale może wystawić lekarz posiadający kontrakt z NFZ.

W uzasadnionych przypadkach lekarz prowadzący rehabilitację przedłuża ją za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa

Rehabilitacja to kompleksowe postępowanie mające na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej. Dzięki temu chory odzyskuje zdolność do pracy i poprawia się jego jakość życia.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl