Koordynuje pobieranie i przeszczepianie narządów, prowadzi rejestry dawców - istniejące od 1996 r. Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant to kluczowa jednostka w polskiej transplantologii.

Według danych Poltransplantu w 2013 r. przeszczepiono łącznie 1536 narządów. Od żywych dawców było 75 przeszczepień. Na koniec grudnia 2013 r. na przeszczep oczekiwało 1478 osób. Natomiast w Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej zarejestrowanych było blisko 540 tys. osób.

Jednym z zadań Poltransplantu jest prowadzenie działalności edukacyjnej, czyli upowszechnianie leczenia metodą przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.

Koordynacja przeszczepów

Zgodnie z przepisami do Poltransplantu powinny trafiać wszystkie informacje o możliwości pobrania do przeszczepu komórek, tkanek i narządów. W tym celu zakłady opieki zdrowotnej w całym kraju mają obowiązek "niezwłocznego" informowania Centrum o każdym przypadku śmierci mózgu albo nieodwracalnego zatrzymania krążenia. Poltransplant ma zaś obowiązek powiadamiania banków tkanek i komórek o możliwości pobrania tkanek i komórek ze zwłok ludzkich.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl