Zasady i warunki wykonywania zawodu pielęgniarki określa ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej. Natomiast stworzony przez środowisko pielęgniarek Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej RP zawiera normy moralne, jakimi należy kierować się w tym zawodzie.

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z 1996 r. przewiduje, że wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych - w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, a także rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia - przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Pomoc i informacja

Obowiązkiem pielęgniarki jest wykonywanie zawodu zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi jej metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością (art. 18 ustawy).

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl