W Polsce działają 42 szpitale kliniczne. Utworzyły je uczelnie medyczne, co oznacza, że te placówki nie tylko leczą, ale i kształcą przyszłych lekarzy. Pacjenci takich szpitali mogą się spodziewać, że zbada ich i student, i profesor.

Jak ocenia prorektor ds. klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dr hab. Damian Czyżewski, szpitale kliniczne są strategiczną częścią polskiego systemu ochrony zdrowia. Jest tak ze względu na najwyższy stopień referencyjności usług dla pacjentów, czyli najwyższy poziom opieki szpitalnej.

– Szpitale kliniczne leczą tzw. chorych najtrudniejszych, trafiających niejednokrotnie z innych jednostek o niższym stopniu referencyjności – zaznacza.

Lekarz, badacz, nauczyciel

Obowiązkiem szpitali klinicznych jest kształcenie przed- i podyplomowe w zawodach medycznych, leczenie oraz promocja zdrowia.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl