Krew do badań powinno się pobierać rano, po wypoczynku nocnym, na czczo, przy zachowaniu dotychczasowej diety – to jedna z zasad zapisana w standardach jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.

Standardy określone w rozporządzenie ministra zdrowia ws. standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych, określają, co powinno zawierać skierowanie na badanie, regulują też zagadnienia dotyczące laboratoryjnej diagnostyki medycznej.

Standardy skierowania

Zgodnie z rozporządzeniem ws. standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych, na skierowaniu na badanie powinny być m.in. dane pacjenta - imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, PESEL, a także pieczęć i podpis lekarza zlecającego badanie, rodzaj materiału i jego pochodzenie, data i godzina pobrania materiału do badania oraz dane osoby go pobierającej.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl