Wspierają duchowo, udzielają sakramentów. Szpitalni kapelani zatrudnieni są w większości placówek. Pacjent ma ustawowo gwarantowane prawo do spotkania z nimi, a zakłady opieki zdrowotnej obowiązek sfinansowania tej usługi.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia, zagwarantowane prawo do opieki duszpasterskiej obejmuje: prawo do bezpośredniego kontaktu z opiekunem duchowym wyznawanej przez siebie religii, umożliwienia uczestnictwa w obrzędach religijnych organizowanych w szpitalu, przyjmowanie sakramentów, a w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia powodującego odczucie zagrożenia prawo do niezwłocznego zawiadomienia duchownego i umożliwienie z nim kontaktu.

Podstawy prawne działania szpitalnych kapelanów

Opiekę duchownych w szpitalach reguluje wiele aktów prawnych, począwszy od konstytucji, która zapewnia każdemu prawo do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajduje.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl