Biały refleks na dnie oka lub zez - to pierwsze objawy retinoblastomy. Ten nowotwór umiemy w Polsce znakomicie leczyć, dlatego nie można zwlekać z wizytą u okulisty.

Retinoblastoma (siatkówczak) jest najczęstszym nowotworem wewnątrzgałkowym u dzieci. Stwierdza się ją u jednego na ok. 20 tys. urodzonych dzieci. Co roku, w Polsce ten złośliwy nowotwór rozpoznaje się u 20-30 pacjentów.  - Nie można ignorować objawów, które pojawiają się około  pierwszego lub drugiego roku życia: zez czy biała źrenica. Chorobę może zdiagnozować lekarz na podstawie wziernikowego badania okulistycznego - mówi prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki.

Jak zapewnia konsultant, nowotwór ten można skutecznie leczyć. - Szansę na wyleczenie ma 98% chorych. Do grupy pozostałych 2 proc. należą pacjenci, którzy z jakiś powodów nie rozpoczęli leczenia odpowiednio wcześnie - mówi prof. Rękas. - Niestety, takie sytuacje zdarzają się, gdy diagnoza z jakiś powodów przeciąga się lub rodzice odraczają decyzję o leczeniu. A także dlatego, że niektóre osoby zamiast skorzystać z w pełni dostępnego w Polsce leczenia, szukają pomocy w zagranicznych ośrodkach. W rezultacie tracą czas potrzebny na szybkie rozpoczęcie leczenia i pozwalają na rozwój choroby.

Jak podkreśla prof. Rękas, w Polsce dostępne jest leczenie tej choroby zgodne z europejskimi i światowymi standardami. Gwarantuje ono pełne wyleczenie i przeważnie także zachowanie widzenia. Wyspecjalizowanym ośrodkiem leczenia jest Centrum Zdrowia Dziecka.

U około 40 proc. chorych retinoblastoma ma postać dziedziczną. Zwykle w tej postaci choroby (w przeciwieństwie do niedziedzicznej) zmiany obejmują obie gałki oczne, mają wiele ognisk, a pierwsze objawy pojawiają się już w okresie niemowlęcym.

U pacjentów z obuocznym nowotworem ryzyko przekazania choroby swoim dzieciom wynosi ok. 40-50 proc. (w przypadku nowotworu jednego oka prawdopodobieństwo wynosi  4-5 proc.). Dlatego osoby, które przebyły retinoblastoma powinny skorzystać z porady genetycznej.

Konieczna jest też zwiększona czujność onkologiczna - dziedziczna postać retinoblastomy wiąże się z 15 proc. ryzykiem wystąpienia innych nowotworów w wieku 10-25 lat.

Iwona Dudzik

Możesz ocenić ten artykuł: