Przeciwdziałanie nadużyciom wobec pacjentów szpitali psychiatrycznych i zapewnienie realizacji praw tych pacjentów - to główne zadania rzeczników praw pacjenta szpitala psychiatrycznego.

Instytucja Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego została powołana w 2006 r. poprzez nowelizację ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Do 2009 r. rzecznicy byli pracownikami Biura przy Ministrze Zdrowia, a od 2009 r. po powołaniu Biura Rzecznika Praw Pacjenta stali się jego pracownikami.

W 2012 r. funkcję taką pełniło 37 osób w 71 szpitalach i oddziałach psychiatrycznych na terenie 15 województw. Według danych biura, w 2013 r. rzecznicy rozpatrzyli ok. 13 tys. spraw.

W jakim celu zostali powołani

Rzecznicy praw pacjenta szpitala psychiatrycznego zostali powołani, aby zapewnić prawa osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpitale psychiatryczne. Rzecznicy mają też przeciwdziałać nadużyciom wobec pacjentów.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl