Opieka psychologa jest obecnie standardem w oddziałach onkologicznych. Psychologa musi zatrudnić każdy oddział lub szpital onkologiczny, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Wynika to z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r., dotyczącego świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Mówi ono, że wśród personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie onkologii oraz onkologii i hematologii dziecięcej wymagane jest zapewnienie chorym możliwości kontaktu z psychologiem.

Jak wyjaśniła Sylwia Wądrzyk-Bularz z Biura Komunikacji Społecznej z centrali NFZ, czas pracy i zakres zadań na określonym stanowisku pozostaje w kompetencjach dyrekcji szpitala, który zatrudnia personel, w tym psychologa.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl