Udar mózgu jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności dorosłych Polaków. Co 8 minut ktoś w Polsce rozpoczyna zmagania z tą zwykle ciężką chorobą - rocznie udaru doznaje ok. 75 tys. osób.

W polskich warunkach 70 proc. osób, które doznają udaru mózgu, zostaje trwale niepełnosprawnymi. Wymagają potem stałej rehabilitacji.

– Mimo podobnej zapadalności na udary mózgu w Polsce i innych krajach Europy, umieralność oraz niepełnosprawność spowodowana chorobą są w naszym kraju wyższe w porównaniu do społeczeństw Europy Zachodniej – ocenia ordynator oddziału neurologii z pododdziałem udarowym Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach dr Anetta Lasek–Bal.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl