O chorobach przenoszonych drogą płciową najczęściej mówi się w kontekście HIV. Groźne dla zdrowia człowieka są jednak także te znane od setek lat i często lekceważone, jak kiła czy rzeżączka.

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w przypadku rozpoznania zakażenia, które może przenosić się drogą kontaktów seksualnych, lekarz lub felczer ma obowiązek poinformować zakażonego o konieczności zgłoszenia się do lekarza jego partnera lub partnerów seksualnych. Informację o powiadomieniu zakażonego o tym obowiązku potwierdza się jego podpisem i wpisuje do dokumentacji medycznej.

Spośród chorób wenerycznych kiła, rzeżączka i przenoszone drogą płciową chlamydiozy znajdują się w wykazie chorób zakaźnych, których wystąpienie lekarz jest obowiązany zgłosić w ciągu 24 godzin powiatowemu, granicznemu lub wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl