W Polsce działa 40 oddziałów geriatrycznych dla pacjentów w podeszłym wieku. Dysponują 700 łóżkami, ale skala potrzeb jest dużo większa. Oddziały oferują specjalistyczne leczenie, nierzadko stawiające na nogi pacjentów, którym lekarze innych specjalności nie umieli pomóc.

– Brakuje świadomości na temat specyfiki placówek geriatrycznych, które bywają mylone z zakładami opiekuńczo-leczniczymi. Tymczasem średnia pobytu na oddziale geriatrycznym w Polsce to osiem dni. W tym czasie przeprowadzamy specjalistyczną diagnostykę, rozpoczynamy rehabilitację i ustalamy nowe dawki leków pacjentowi, który wcześniej brał ich często zbyt dużo – mówi śląski konsultant wojewódzki w zakresie geriatrii i dyrektor jedynego w Polsce szpitala geriatrycznego w Katowicach dr Jarosław Derejczyk.

Taka osoba wraca często do aktywnego życia, co jest tańsze dla systemu ochrony zdrowia. - Tymczasem leczenie seniorów z wieloma chorobami w oddziałach nierealizujących całościowej oceny geriatrycznej kończy się często tym, że wychodzą jedynie podleczeni i wracają do kolejnych specjalistów – dodaje.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl