Aby zostać diagnostą laboratoryjnym, trzeba ukończyć studia wyższe na kierunku analityka medyczna. Diagnostą można zostać też po studiach na kierunkach: biologia, farmacja, chemia lub biotechnologia, weterynaria, jeśli uzupełni się kwalifikacje na studiach podyplomowych.

Każdy diagnosta laboratoryjny musi zostać wpisany na listę prowadzoną przez Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL).

Kształcenie diagnostów

Jak informuje KIDL, zgodnie z ustawą o diagnostyce laboratoryjnej diagnostą może być osoba, która m.in. ukończyła studia wyższe na kierunku analityka medyczna i uzyskała tytuł zawodowy magistra lub ukończyła studia wyższe na kierunkach:

  • biologia lub farmacja i uzyskała tytuł zawodowy magistra;
  • chemia lub biotechnologia i uzyskała tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera;
  • weterynaria i uzyskała tytuł zawodowy lekarza weterynarii

Taka osoba musi też odbyć odpowiednie kształcenie podyplomowe potwierdzone egzaminem albo uzyskać specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie analityki klinicznej, diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii lub toksykologii.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl