23 pary, czyli 46, to normalna liczba chromosomów w komórce. U osób z zespołem Downa jest ich 47, bo chromosom 21. występuje w trzech kopiach. To ten dodatkowy chromosom odpowiada m.in. za charakterystyczny wygląd i niepełnosprawność intelektualną.

Jako pierwszy na odmienny wygląd niektórych dzieci z upośledzeniem umysłowym (skośnie oczy, krótki nos, krótkie dłonie i stopy) zwrócił uwagę pod koniec XIX wieku angielski lekarz John Langdon Down. Od jego nazwiska pochodzi nazwa zespołu.

Poza charakterystycznym wyglądem i niepełnosprawnością intelektualną osoby z zespołem Downa mają większą podatność na zespół Alzheimera, zaburzenia przewodu pokarmowego; częstsze są też m.in. wady serca.

Nie zamęczyć terapią!

Dzieci z zespołem Downa potrzebują specjalnej opieki i ćwiczeń, ale stereotypem jest przekonanie, że wymagają rehabilitacji od rana do wieczora - mówi Andrzej Suchcicki ze Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani".

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl