Ofiara przemocy domowej może zgłosić się do lekarza z prośbą o wystawienie zaświadczenia lekarskiego o doznanych obrażeniach i podjętym leczeniu. Zaświadczenie takie nie jest tym samym co obdukcja.

Zaświadczenie może wystawić każdy lekarz, a obdukcję jedynie biegły lekarz sądowy. Obdukcja jest odpłatna, poza przypadkami, kiedy zleca ją organ prowadzący postępowanie karne; zaświadczenie zaś jest bezpłatne.

Zaświadczenie - za darmo u każdego lekarza

Znowelizowana w 2010 r. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie daje każdej ofierze przemocy domowej prawo do bezpłatnego badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy. Wprowadziła też możliwość wystawiania ofierze przemocy zaświadczenia o obrażeniach.

Wciąż jednak wielu lekarzy nie wie o tym, że na prośbę ofiary powinni taki dokument wystawić.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl