Paraliżujący lęk przed wyjściem z domu, chorobami czy zwierzętami – to niektóre z możliwych objawów zaburzeń lękowych zwanych dawniej nerwicą lękową. Leczenie jest długotrwałe, a jego efekt – zależny w znacznej części od stopnia zmotywowania pacjenta.

We współczesnej nauce nie używa się już pojęcia nerwica lękowa, zastąpiono je terminem zaburzenia lękowe – mówi Jakub Paliga, ordynator katowickiego oddziału dla osób z zaburzeniami nerwicowymi w Górnośląskim Centrum Medycznym (GCM).

Zaburzenia lękowe to m.in. skutek długotrwałego stresu. Pacjent bez racjonalnego powodu odczuwa przejmujący lęk. Może przesadnie obawiać się o przyszłość lub zdrowie swoje lub rodziny, bać się publicznie zabrać głos czy stawiać granice w kontaktach z innymi ludźmi. Ten stan emocjonalny może zagłuszać wszystkie inne uczucia.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl