Migotanie przedsionków - najczęstsze zaburzenie rytmu serca - występuje u ok. 400 tys. Polaków. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK) szacuje, że już za 20 lat liczba ta może się podwoić. Wczesne wykrywanie tej arytmii jest kluczowe w profilaktyce udarów mózgu.

Zwiększanie się liczby osób z migotaniem przedsionków ma związek ze starzeniem się społeczeństwa. Głównym czynnikiem ryzyka jest podeszły wiek. W ogólnej populacji migotanie przedsionków występuje u 1 proc. osób, w grupie powyżej 65. roku życia odsetek ten rośnie do 4 proc., a wśród seniorów po 80. roku życia – do 10 proc.

Rozwojowi migotania przedsionków sprzyja też palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, brak regularnej aktywności fizycznej, niezdrowa dieta, a także wiele zaburzeń metabolicznych i chorób układu sercowo-naczyniowego.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl