Wydawane przez ministra zdrowia "Rozporządzenia koszykowe" określają, jakie świadczenia zdrowotne należą się pacjentowi bezpłatnie w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Przepisy regulujące powstawanie koszyka świadczeń gwarantowanych wprowadziła nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 25 czerwca 2009 r. zwana "ustawą koszykową".

Koszyk świadczeń: procedury i poziom finansowania

W koszyku świadczeń gwarantowanych wymienia się świadczenia i procedury finansowane ze środków publicznych. W dokumencie określone są też warunki realizacji świadczenia gwarantowanego oraz zapisany jest poziom finansowania świadczeń. Oznacza to, że świadczenia i procedury nie muszą być finansowane w całości przez NFZ.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl