To, w jaki sposób lekarz poinformuje pacjenta o stanie jego zdrowia, może wpłynąć na wzmocnienie efektu terapeutycznego oraz podniesienie zaufania do lekarza. Według językoznawcy prof. Jerzego Bralczyka ważne są nie tylko słowa, ale też mimika i gesty.

Każdemu pacjentowi przysługuje ustawowe prawo do uzyskania przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu.

Także Kodeks Etyki Lekarskiej nakazuje lekarzowi respektować prawo pacjenta do świadomego udziału w podejmowaniu podstawowych decyzji dotyczących jego zdrowia przez udzielanie mu, w sposób zrozumiały, informacji.

Jaki rozmawiać z pacjentem

Jak podkreśla językoznawca prof. Jerzy Bralczyk, lekarze powinni mówić tak, aby wykazać swoje kompetencje, jednocześnie ich język powinien być zrozumiały dla pacjenta, ale przede wszystkim ludzki.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl