Dogoterapia to terapia z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów. Może wspomagać rehabilitację ruchową i psychoterapię, stosuje się ją m.in. u osób z takimi schorzeniami jak zespół Downa, autyzm, zaburzenia mowy, koordynacji ruchowej.

Może być adresowana do dzieci, dorosłych i osób starszych. Jest to stosunkowo młoda dziedzina - zawód kynoterapeuta (dogoterapeuta) pojawił się w Polsce dopiero w 2010 r.

Historia dogoterapii

Za ojca dogoterapii uważany jest amerykański psychiatra dziecięcy Boris Levinson. Na początku lat 60. ubiegłego wieku jako pierwszy naukowiec użył określenia "terapia z udziałem zwierząt" (pet therapy), po tym jak zauważył pozytywny wpływ psów na dzieci dotknięte autyzmem.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl