Rozwój psychoruchowy, rozwój mowy, stan uzębienia – to wszystko powinien ocenić lekarz podczas tzw. badania bilansowego dziecka. Obowiązkiem rodziców jest dopilnować, by bilanse były przeprowadzone na czas.

"Bilanse są bardzo ważnym elementem profilaktyki. Pozwalają wcześnie wychwycić problemy, takie jak wady wzroku czy postawy, których zaniedbanie może rzutować nie tylko na zdrowie dziecka, ale też na jego postępy w nauce" - podkreśla śląski konsultant wojewódzki w zakresie pediatrii prof. Anna Obuchowicz.

Najwięcej badań w pierwszym roku życia

Najwięcej kontroli stanu zdrowia przypada w pierwszym roku życia. Planowe badania dziecko powinno przejść między pierwszym a czwartym tygodniem, między drugim a szóstym miesiącem, w dziewiątym miesiącu i po ukończeniu roku.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl