Chronią ludzi, mienie, pracują najczęściej na zmiany - pracownicy ochrony fizycznej. Od nowego roku zawód ten został zderegulowany, co oznacza, że ochroniarze nie muszą już uzyskiwać licencji zawodowej. Niezmienny pozostał natomiast obowiązek przechodzenia badań lekarskich i psychologicznych.

Zamiast uzyskiwać licencję pracownicy ochrony są wpisywani na listy kwalifikowanych pracowników. Każdy kto ubiega się o wpis na taką listę musi - zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z grudnia 2013 r. - przejść ogólne badanie lekarskie.

Co ocenia lekarz w badaniu?

W badaniu lekarz ocenia stan zdrowia kandydata, w tym: słuch i równowagę, układ krążenia, układ ruchu i układ nerwowy.

Kandydat na ochroniarza musi ponadto poddać się badaniom specjalistycznym: okulistycznemu i psychiatrycznemu. To drugie ma na celu wykluczenie zaburzeń psychicznych oraz stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl