Zasady leczenie cudzoziemców Polsce w dużej mierze zależą od tego, z jakiego państwa pochodzą pacjenci i w jakim celu przyjechali do naszego kraju.

Inne dokumenty powinni mieć np. obywatele państw UE, a inne osoby, które potrzebują wizy, by przyjechać do Polski.

Obywatele państw członkowskich UE/EFTA

Obywatele państw UE/EFTA powinni posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta uprawnia do świadczeń niezbędnych ze względów medycznych, tak żeby pacjent nie był zmuszony do powrotu do kraju w celu leczenia.

Takim dokumentem posługują się też obywatele polscy, wyjeżdżając do innych państw.

Jeżeli pacjent nie przedstawi EKUZ lub polisy komercyjnego ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeniodawca powinien skontaktować się z oddziałem wojewódzkim NFZ w celu wystawienia Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl