Składka zdrowotna za rolników i ich rodziny zależy od wielkości gospodarstwa. Za rolników, którzy mają do 6 ha przeliczeniowych, składkę do NFZ opłaca Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ze środków z budżetu państwa. Rolnicy z większym areałem płacą miesięcznie po 1 zł za każdy hektar za siebie i za domowników.

Zmiany w finansowaniu składki zdrowotnej rolników wprowadziła ustawa z 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. Kolejne nowelizacje wprowadziły kontynuację tych zasad również na 2013 i 2014 rok.

Składki mają być zależne od dochodów

Ustawa o składkach zdrowotnych została uchwalona w 2012 r. po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w 2010 r. zakwestionował przepisy dotyczące opłacania składek przez budżet za wszystkich rolników, niezależnie od ich dochodów.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl