Zasady działania prywatnych placówek medycznych reguluje ustawa o działalności leczniczej z 2011 r. Zgodnie z nią prywatną podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, leczenia jednego dnia, a także szpitalnictwo prowadzi się w formie podmiotu leczniczego.

Do prowadzenia prywatnej działalności leczniczej (z wyjątkiem organizacji pożytku publicznego) konieczne jest założenie przedsiębiorstwa. Prywatną placówkę może założyć m.in.: osoba fizyczna, spółka osobowa, spółka kapitałowa, fundacja, stowarzyszenie, związek wyznaniowy, instytut badawczy.

Według danych Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia prywatne podmioty medyczne dominują na rynku podstawowej opieki zdrowotnej - ich udział stanowi tam ok. 83 proc. W przypadku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej PPOZ szacuje, że jest to 50-60 proc. placówek.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl