Przyszłe mamy oprócz radosnego oczekiwania na narodziny dziecka często odczuwają niepokój przed czekającym je bólem porodowym. Choć całkowicie uniknąć się go nie da, to jest wiele metod, które mogą przynieść rodzącej ulgę.

Należy pamiętać, że osoba sprawująca opiekę podczas porodu powinna przedstawić rodzącej pełną informację o niefarmakologicznych i farmakologicznych metodach łagodzenia bólów porodowych, wspierać rodzącą w wyborze tych metod i respektować jej decyzje.

Metody naturalne

Metody naturalne – to odpowiednie ćwiczenia relaksacyjne, techniki oddychania, masaż, kąpiele w ciepłej wodzie. Rodzącej proponuje się poruszanie podczas pierwszego okresu porodu oraz przyjmowanie takich pozycji, w tym wertykalnych, które są dla niej wygodne, przynoszą jej ulgę w bólu oraz umożliwiają nadzorowanie stanu płodu.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl