Organizacją procesu pozyskiwania i przeszczepiania narządów zajmuje się koordynator transplantacyjny. Choć w Polsce ich liczba systematycznie rośnie, to wciąż jest ich za mało – jeden przypada na 2 miliony osób, tymczasem w Hiszpanii - sześciu na milion.

Jak informuje Polska Unii Medycyny Transplantacyjnej, wyróżniamy: koordynatorów szpitalnych - pracują w szpitalach, gdzie może mieć miejsce pobranie narządów; koordynatorów regionalnych - pracują w ośrodkach, gdzie mają miejsce transplantacje; koordynatorów Centrum Poltransplantu, który zajmuje się przeszczepami w Polsce i m.in. koordynuje pobieranie i przeszczepianie narządów, prowadzi rejestry dawców.

Zadania koordynatora

Koordynator szpitalny m.in. identyfikuje w oddziałach intensywnej terapii osoby z objawami śmierci mózgowej, wyklucza przeciwwskazania do pobrania narządów, organizuje komisję, która stwierdza śmierć mózgową, sprawdza, czy potencjalny dawca nie znajduje się w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów, komunikuje się z koordynatorem najbliższego ośrodka transplantacyjnego lub Centrum Poltransplantu. Zabezpiecza też transport i dokumentację, dba o interesy rodziny dawcy i opiekę nad zwłokami dawcy po pobraniu.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl