Musi być czytelna i zawierać własnoręczny podpis lekarza, który ją wystawia - to podstawowe, ale nie jedyne warunki, które decydują o tym, czy recepta jest prawidłowo wystawiona. Błędnie wypisana może być dużym kłopotem i uniemożliwić wykupienie zaleconego lekarstwa.

Każda recepta opatrzona jest numerem i podzielona na okienka oznaczone: świadczeniodawca, pacjent, oddział NFZ, uprawnienia dodatkowe, Rp, odpłatność, data wystawienia, data realizacji "od dnia", dane i podpis lekarza, dane podmiotu drukującego.

Poprawki na recepcie może nanosić wyłącznie osoba, która ją wystawiała z wyjątkiem określonych przypadków, kiedy poprawki może nanieść realizujący receptę farmaceuta.

Nie wolno na recepcie zamieszczać informacji i znaków, które są niezwiązane z jej przeznaczeniem i mogą stanowić reklamę.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl