Zajęcia w szkole rodzenia przygotowujące do porodu, a po przyjściu dziecka na świat domowe wizyty położnej, która ocenia stan zdrowia kobiety i dziecka oraz wspiera rodzinę w nowej sytuacji – to główne zadania położnej.

Począwszy od 21. do 31. tygodnia ciąży położna podstawowej opieki zdrowotnej sprawuje opiekę nad kobietą w formie wizyt odbywających się raz w tygodniu, a od 32. aż do rozwiązania – nie częściej niż dwa razy w tygodniu.

Po porodzie opiekuje się noworodkiem do ukończenia drugiego miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu, przeprowadzając w tym czasie cztery do sześciu wizyt.

Przygotowania praktyczne i teoretyczne

– Położna opiekuje się z kobietą zarówno podczas ciąży fizjologicznej jak i ciąży wysokiego ryzyka. Może odwiedzać pacjentkę w jej domu, ale częściej spotkania odbywają się w miejscu pracy położnej. Przemawiają za tym względy praktyczne – na miejscu jest wtedy sprzęt potrzebny np. do monitorowania tętna płodu – zwraca uwagę w rozmowie adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dr Beata Naworska.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl