Początkowo objawia się jedynie kaszlem. Przez wiele lat rozwija się skrycie, prowadząc do inwalidztwa oddechowego. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) zagraża głównie palaczom papierosów. W Polsce cierpią na nią 2 mln osób, ale większość nie jest tego świadoma.

Za 80 proc. przypadków choroby w Polsce odpowiada palenie papierosów – uważają autorzy "Zaleceń Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczących rozpoznawania i leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc".

Wśród innych czynników ryzyka wymienia się: bierne wdychanie dymu tytoniowego, zanieczyszczenie gazami i pyłami w miejscu pracy lub zamieszkania, przebyte w dzieciństwie infekcje oddechowe, astma. U ok. 3 proc. pacjentów u podłoża choroby leży defekt genetyczny.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl