Termin stres bojowy opisuje szereg reakcji psychofizycznych organizmu związanych z udziałem w działaniach wojennych. Jego najbardziej typowym następstwem jest PTSD, czyli zespół stresu bojowego z nawracającymi wspomnieniami traumatycznych wydarzeń, koszmarami, drażliwością czy niechęcią do kontaktu z ludźmi.

Stres bojowy - reakcja na ciągłe zagrożenie życia

– Stres to normalna reakcja organizmu na sytuację. Problem zaczyna się, gdy ta sytuacja nas przerasta. Każdy ma własny obszar adaptacyjny i u każdego inny bodziec może wywołać załamanie równowagi psychicznej - mówi kierownik Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie ppłk dr Radosław Tworus.

Jest to tylko część artykułu, zobacz całość na ŚwiatPrzychodni.pl